Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
lou8
8900 8284
Reposted fromtriadwarrior triadwarrior viadenian denian
lou8
8861 ec88 500
Reposted fromseaweed seaweed viaPaseroVirus PaseroVirus
lou8
8152 aa7f 500
Reposted frompannadziewanna pannadziewanna viaawaken awaken
lou8
6266 3b5b
Reposted fromkarahippie karahippie viawujcioBat wujcioBat
lou8
7238 76fe 500
Reposted fromTamahl Tamahl vialllm lllm
lou8
0466 732c
lou8


Life cycle of pasta
2773 cfff 500

bvlgaria:

Alexander McQueen F/W 2016/17

Reposted fromcroiea croiea viano-longer-kore no-longer-kore
lou8
lou8
Podczas swoich wykładów Watts proponował słuchaczom pewne ćwiczenie. Polegało na tym, żeby wyobrazić sobie, że ma się wystarczająco dużo pieniędzy, by zaspokoić wszystkie materialne i niematerialne potrzeby. "Jeśli więc pieniądze to nie problem, co jest dla ciebie najważniejsze? Gdzie chcesz podążyć i czym się zająć?". Dla Wattsa esencją życia był sam fakt bycia żywym.
"Tak jak spędzamy nasze dni, tak przeżywamy całe życie" - napisała o świadomej obecności w swoim eseju Annie Dillard. [...] Dopiero bezruch pozwala dostrzec świat.
Porównaj spacer po wzgórzach Toskanii z jazdą pędzącym 320 km/godz. shinkansenem. Z której podróży będziesz mieć więcej wspomnień?
— Aleksandra Kaniewska, "Przestań pędzić, zobaczysz świat", Gazeta Wyborcza, 27-28.12.14
Reposted from1923 1923 vianieobecnosc nieobecnosc
9967 4504 500
Reposted frombrumous brumous viaeyot eyot
lou8
9781 9de9 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
lou8
4268 2edf 500
ul. Karmelicka
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaikari ikari
7544 84a8 500

awwww-cute:

Baby Red Squirrels

Reposted fromkausus kausus viaikari ikari
lou8
6840 ce1a 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
6370 425b
Reposted fromtygrysica tygrysica viamadamemonroe madamemonroe
lou8
3350 1762
Reposted fromepidemic epidemic viapaket paket
lou8
For example, the British will say "have you had breakfast this morning," but Americans will often say "did you have breakfast this morning." There is no difference in grammar; the difference is in the fact that Americans often think of the morning as being past history, whereas the British tend to see breakfast as still being part of the day, at least for a longer time than Americans do. Both groups use the past simple to describe things that they perceive to be unconnected with the present, and both groups use the present perfect to describe things that they perceive to be connected with the present. The difference is in the perception, not the grammar.
The present perfect in American English (AE). | Antimoon Forum
Reposted frompaket paket viamadamemonroe madamemonroe
lou8
9963 48a8
Reposted fromtfu tfu viamadamemonroe madamemonroe
lou8
5370 ff04 500
Reposted fromnyaako nyaako
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl