Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
lou8
2963 a318
Reposted fromeatpudding eatpudding viawujcioBat wujcioBat
lou8
Życie bez czytania jest niebezpieczne, trzeba zadowolić się samym życiem, a to niesie ze sobą pewne ryzyko.
— Michel Houellebecq, "Platforma"
Reposted fromtrup trup via0 0
lou8
8584 8072 500
Reposted fromxawery xawery viawujcioBat wujcioBat
lou8
0113 ba05
Reposted fromtfu tfu viahormeza hormeza
lou8
    Nic nie jest oryginalne. Kradnij ze wszystkiego, co wpływa na twoją inspirację lub napędza twoją wyobraźnię. Wchłaniaj stare filmy, nowe filmy, muzykę, książki, obrazy, fotografie, wiersze, sny, przypadkowe rozmowy, architekturę, mosty, znaki drogowe, drzewa, chmury, zbiorniki wodne, światło i cienie. Wybieraj tylko te rzeczy, z których masz kraść, które przemawiają bezpośrednio do twojej duszy. Jeśli tak zrobisz, twoje prace – i kradzieże – będą autentyczne. Autentyczność jest bezcenna; oryginalność nie istnieje. I nie zawracaj sobie głowy ukrywaniem swojego złodziejstwa – obnoś się z nim, jeśli masz na to ochotę. W każdym razie zawsze pamiętaj, co powiedział Jean-Luc Godard: „Nie chodzi o to, co skądś zabierasz – chodzi o to, gdzie zabierasz.
— Jim Jarmush
Reposted fromjellyfishwithbutter jellyfishwithbutter via0 0
lou8
2526 c327 500
Reposted frombruxa bruxa viaikari ikari
lou8
6014 1103 500
Reposted fromhagis hagis viahonigwurm honigwurm
lou8
- Ma pan w literaturze ulubione zdanie?
- Lubię kwestię jednego z bohaterów Doctorowa, który na pytanie, czy jest jakieś życie po śmierci, odpowiada: "Jest, ale nie po twojej".
— Eustachy Rylski z rozmowie z Donatą Subbotko, Książki. Magazyn do czytania, 3/12
Reposted from1923 1923 vialiliowadusza liliowadusza
lou8
- Ma pan w literaturze ulubione zdanie?
- Lubię kwestię jednego z bohaterów Doctorowa, który na pytanie, czy jest jakieś życie po śmierci, odpowiada: "Jest, ale nie po twojej".
— Eustachy Rylski z rozmowie z Donatą Subbotko, Książki. Magazyn do czytania, 3/12
Reposted from1923 1923 vialiliowadusza liliowadusza
lou8
7588 263b 500
Reposted fromnutt nutt viaikari ikari
lou8
8314 a4ee 500
Reposted fromzciach zciach viaarbuzy arbuzy
1024 0b87 500
Reposted fromerial erial vialekkaprzesada lekkaprzesada
lou8
Granice mojego języka oznaczają granice mojego świata.
— "Tractatus Logico-Philosophicus" L. Wittgenstein
lou8
6421 67de 500
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viahedere hedere
lou8
9865 432d 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viawujcioBat wujcioBat
lou8
0123 af91 500
Reposted fromzciach zciach viaikari ikari
lou8
1866 f47e 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viawujcioBat wujcioBat
lou8
5843 b2e2 500
Reposted fromtediousuncle tediousuncle viawujcioBat wujcioBat
lou8
6642 2f57 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viawujcioBat wujcioBat
lou8
5755 0cf1 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl