Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
lou8
6521 0a3c 500
Reposted fromerq erq viaPaseroVirus PaseroVirus
lou8
5311 bcfe 500
Reposted fromzciach zciach viaikari ikari
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge
lou8
5136 94fd 500
Reposted fromeyelyn eyelyn viateijakool teijakool
lou8
5525 5760 500
Reposted fromJamalus Jamalus viawujcioBat wujcioBat
lou8
Life Hack!
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaikari ikari
lou8
7023 188e 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viateijakool teijakool
1771 b866 500

forehsts:

-breathe-

Reposted fromherecomeschaos herecomeschaos viahrafn hrafn
lou8
lou8
Reposted fromshakeme shakeme vialekkaprzesada lekkaprzesada
0450 42a8 500
Reposted fromeverybody-lies everybody-lies viaemblemat emblemat
lou8
Dla mnie wyznacznikiem pewnego pułapu, jakości czy klasy sztuki jest moment, w którym czytając, oglądając czy słuchając czegoś, mam dojmujące i jaskrawe uczucie, że ktoś sformułował coś, co przeżyłem albo o czym pomyślałem. Sformułował dokładnie tak samo, tylko przy pomocy lepszego zdania, piękniejszego układu plastycznego albo lepszej kompozycji dźwięków, niż ja sobie kiedykolwiek mogłem wyobrazić. Bywa, że na chwileczkę dał mi poczucie piękna czy szczęścia. Jeżeli to znajduję w literaturze, to jest to dla mnie wielka literatura, jeżeli w kinie, to jest to dla mnie wielkie kino. Kiedy czytasz wielką literaturę, to na którejś stronie znajdujesz zdanie, które – wydaje Ci się – kiedyś sama powiedziałaś albo usłyszałaś. To jest opis albo obraz, który Ciebie głęboko dotyczy, głęboko dotyka i jest Twoim obrazem. Na tym polega wielka literatura. Co chwila odnajdujesz siebie albo kogoś zupełnie innego wprawdzie, ale myślącego tak jak Ty, widzącego to, co Ty kiedyś zobaczyłaś. Na tym polega wielka literatura, na tym samym wielkie kino. 
Na chwileczkę znajdujesz tam siebie.
— Krzysztof Kieślowski
Reposted frommerkaba merkaba viaszerszer szerszer
lou8
4686 0f28 500
Reposted frommrgn mrgn viaikari ikari
lou8
8544 3849 500
Reposted fromMarshalrusty Marshalrusty viaikari ikari
lou8
6667 22fb 500
Reposted fromLane Lane viaikari ikari
lou8
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viahrafn hrafn
lou8
0624 1a22 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viadogs dogs
lou8
1065 c8c1 500
Reposted fromhrafn hrafn
lou8
1099 2db0 500
Reposted fromhrafn hrafn
lou8
8973 4a90 500
⚠️ Eat responsabably
Reposted fromantihec antihec viaMtsen Mtsen
lou8
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...